HomeContrast 2012PartnersPers

PostHeaderIcon Achtergrond


Dit experiment heeft als doel om de potentie van coöperatieve systemen aan te tonen in een zo echt mogelijke omgeving. De keuze is gemaakt om een applicatie te demonstreren die het congestieprobleem op de Nederlandse snelwegen vermindert. Hierbij kijken we specifiek naar de zogenaamde spookfile, de file die ontstaat zonder ogenschijnlijk aantoonbare reden. Dus niet veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeluk, wegversmalling of invoegstrook).

 
Spookfiles ontstaan vooral op een drukke snelweg, waar bestuurders veranderen in snelheid of baanvak om verschillende redenen. Door deze wisselingen moet achterliggend verkeer reageren, waardoor er een schokgolfeffect optreedt. Hierdoor ontstaan files, zonder ogenschijnlijke reden.

In het dagelijks verkeer anticiperen de meeste weggebruikers alleen op hun directe voorligger. Door communicatie heeft de bestuurder de mogelijkheid om het rijgedrag aan te passen aan meerdere voorliggers, zodat sneller geanticipeerd kan worden. Daardoor zal de algehele verkeersstroom gelijkmatiger zijn, en "harmonica effecten" zullen minder voorkomen, waardoor de wegcapaciteit (aantal voertuigen per uur) vergroot wordt. Het harmonica-effect is duidelijk zichtbaar in het volgende filmpje, gemaakt door een groep Japanse onderzoekers.

Dit natuurlijk optredende effect willen we in dit experiment door het gebruik van communicatie minimaliseren.

Om het effect van communicatie te laten zien, ten opzichte van een oorspronkelijke situatie, is een grote stroom voertuigen nodig en een realistische omgeving. Daarom wordt dit experiment uitgevoerd op een snelweg bestaande uit meerdere rijbanen. Het effect wordt gemeten met behulp van camera's die naast de weg geplaatst worden.

 

Files zijn een groot maatschappelijk probleem, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Eén van de mogelijke manieren om het aantal files, en daaraan gerelateerd het aantal ongevallen, te reduceren is door voertuigen met elkaar samen te laten werken. Men spreekt in dit verband van coöperatief rijden. Dit kan een betere doorstroming en een hogere veiligheid bewerkstelligen.

Er wordt al jarenlang onderzoek gedaan door middel van simulaties waarin de positieve effecten van coöperatief rijden zijn aangetoond. Er zijn echter nog nauwelijks praktijkstudies om deze effecten aan te tonen.
Dit experiment beoogt een dergelijke praktijkstudie uit te voeren, met een nadruk op de effecten op doorstroming.

Lees meer...

 


Partners