HomeContrast 2012PartnersPers

Vrijwillige bestuurders gezocht voor experimenten met coöperatief in-car systeem

Zouden slimme technieken waarbij auto’s met de infrastructuur naast de weg communiceren het mogelijk maken om de doorstroming op ons wegennet te verbeteren en ons brandstof gebruik te verminderen? Dit zijn vragen die wij graag met uw hulp willen beantwoorden.

Wij zijn op zoek naar U!

Voor deze experimenten zijn we op zoek naar enthousiaste mensen met een rijbewijs, auto en minimaal 3 jaar rijervaring die regelmatig tussen Deurne en Eindhoven via de A270 rijden. In totaal zoeken we 150 deelnemers. Een deel van de deelnemers krijgt een slim kastje in hun auto geïnstalleerd. Het overige deel mag met zijn eigen smart phone meedoen. De deelnemers worden tussen 1 april en 31 oktober elektronisch gevolgd. Wilt u meedoen? Klik hier om u in te schrijven.

Wilt u meedoen? Klik hier om u in te schrijven.

Klik hier voor meer informatie over het project.

Voor meer informatie over eerdere experimenten en events op de A270 in 2010 en 2011, . Maar ook op www.automotiveweek.nl, www.spits-project.com and www.gcdc.net

 

De volgende stap

In 2010 en 2011 zijn er op de A270 al een aantal belangrijke experimenten uitgevoerd met communicerende voertuigen, die hebben laten zien dat slimme mobiliteitsoplossingen een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het beperken van het fileleed.

In 2012 willen we het niet bij een paar enkele experimenten laten op een afgesloten stuk snelweg. De volgende stap is aangebroken, waarbij we in een normale verkeerssituatie, gedurende een aantal maanden, een zogenoemde pilot c.q. langlopende proef willen uitvoeren.


De deelnemers die hier aan deelnemen worden via een communicerend systeem in de auto (smartphone of zogenoemde OBU (on board unit) geadviseerd over optredende verkeerssituaties en een daarbij behorende optimale snelheid ter verbetering van de doorstroming en reductie van brandstof gebruik.
De voertuigbewegingen worden vastgelegd om zo de effecten op doorstroming en brandstofgebruik te kunnen bepalen.

Traject

De pilot wordt uitgevoerd op het traject van Deurne tot aan Eindhoven. In onderstaande figuur wordt het traject getoond dat voorzien is van een infrastructuur die met de auto’s die over het traject rijden kan communiceren.

traject
Pilot traject Contrast project

Over het project

De pilot wordt uitgevoerd in het kader van het project Contrast. Dit project is 1 van de 4 projecten dat deel uit maakt van het subsidieprogramma Brabant in-car II, dat op 6 juli 2011 officieel van start is gegaan.
De focus in dit programma ligt op intelligente systemen die het gedrag van weggebruikers positief kunnen beïnvloeden. Doel is om via in-car aangeboden informatieprikkels het gedrag van reizigers te beïnvloeden zodat het verkeer vlotter, veiliger, schoner én comfortabeler wordt.

Wie zijn betrokken

Het project Contrast wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit TomTom, PEEK en TNO als coördinerende partij. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven steunen de proeven. Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant coördineert het subsidieprogramma.

Hoe werkt het

Het consortium werkt samen aan het positief beïnvloeden van rijgedrag van een deel van de weggebruikers over het traject Deurne – Eindhoven.  Dit door ze continu te voorzien van een persoonlijk snelheidsadvies gekoppeld aan een specifieke verkeerssituatie.

Zo wordt bijvoorbeeld advies gegeven over de optimale snelheid bij kruisingen afhankelijk van de stand van verkeerslichten op de N270, maar ook op de A270 wanneer daar filevorming ontstaat. Onderliggend doel van de pilot is om beter te begrijpen hoe bestuurders het best positief beïnvloed kunnen worden, welke effecten dit oplevert en wat het ook betekent voor verkeersmanagement vanuit de service provider en de wegbeheerder. Onderstaand figuur laat dat schematisch zien.

schema

Duur

Van april tot en met oktober 2012 zal de pilot worden uitgevoerd over het traject Deurne-Eindhoven.

 

Coöperatief platform

Het coöperatieve platform maakt het mogelijk dat auto’s met elkaar en de infrastructuur kunnen communiceren en samenwerken. In de pilot werkt het coöperatieve platform in de auto met name samen met de infrastructuur langs de weg. Deze is gekoppeld met een speciaal voor het project ontwikkelde en ingerichte verkeerscentrale.

In Contrast bestaat het coöperatieve platform uit een slim kastje (on-board unit) of uw eigen smart phone met daarop een door het project ontwikkelde applicatie (App), die het mogelijk maakt om advies aan u als bestuurder te geven. Die adviezen helpen u als bestuurder om vertraging onderweg te minimaliseren en zo goed mogelijk door te stromen, maar ook om zo efficiënt mogelijk te rijden.

partners

 

Partners