HomeContrast 2012PartnersPers
In 2010 is al het positieve effect van een coöperatief systeem op de verkeersdoorstroming gedemonstreerd op de snelweg A270 tussen Helmond en Eindhoven (‘A270 Test Site’). Een serie van 48 voertuigen was geïnstrumenteerd met een voertuig-voertuig communicatie en een snelheidsadvies systeem. Deze serie voertuigen was in staat om de schokgolf beter uit te dempen dan een rij van niet-geïnstrumenteerde voertuigen. Deze experimenten tonen aan dat coöperatieve systemen een bijdrage kunnen leveren om spookfiles te verminderen.

Als vervolg op de succesvolle demo’s van 2010, gaan we dit jaar weer nieuwe experimenten uitvoeren op de ‘A270 Test Site’ tussen Helmond en Eindhoven. Deze experimenten zullen worden uitgevoerd in het kader van het SPITS project (www.spits-project.com). Het doel van deze experimenten is nog steeds hetzelfde: laten zien dat we met behulp van technologie de wegcapaciteit beter kunnen benutten en zo een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van files. De insteek die we deze keer kiezen sluit aan bij de eerdere experimenten en laat met name ook de rol van het gebruik van intelligente infrastructuur zien. Het doel tijdens deze experimenten is om uiteindelijk met slechts enkele geïnstrumenteerde voertuigen wederom een positief effect neer te zetten wat betreft doorstroming.

Bij de geplande experimenten zal gebruik worden gemaakt van een nieuw systeem waarbij ‘Road Side Units’ (communicatie systemen aanwezig in de infrastructuur die van alle auto’s hun positie, snelheid en acceleratie detecteren) samenwerken met automatische of adviserende systemen in een voertuig. Het doel van de experimenten is wederom om de potentie van coöperatieve systemen te laten zien ter verbetering van de doorstroming op snelwegen.

Op 27 maart en 10 april zullen de eerste experimenten worden uitgevoerd en vervolgens zullen de resultaten van deze experimenten aan het grote publiek worden getoond op 15 mei, tijdens het Cooperative Mobility Weekend, als onderdeel van de AutomotiveWeek. Naast het demonstreren van deze resultaten zal op zondag 15 mei ook de Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC) plaatsvinden en zullen de resultaten van het project Connect & Drive worden gedemonstreerd.

Meer informatie over deze demonstraties vind je op www.gcdc.net en www.automotiveweek.nl.
Meer informatie over de omleidingsroutes is te vinden op:
Partners