HomeContrast 2012PartnersPers

Na maanden van voorbereiding, met de hulp van vele vrijwilligers, zijn in februari 2010 experimenten uitgevoerd op de snelweg A270. Tijdens de experimenten is gebruik gemaakt van een coöperatief adviserend systeem dat informatie uitwisselt tussen voertuigen. Deze experimenten hebben unieke resultaten opgeleverd. Met dit systeem is de verkeersdoorstroming met gemiddeld 12% verbeterd. Er zijn zelfs uitschieters gemeten tot 25% verbetering van de doorstroming! In deze film worden de experimenten getoond en wordt ook geïllustreerd wat de potentie is van voertuigen die zelf in kunnen grijpen (C-ACC). Hier staan de resultaten zijn in detail beschreven.

After months of preparation and research, and with the help of a lot of volunteers, the experiments are conducted on the highway A270 in February 2010. During the experiments a cooperative advisory system is used that communicates between vehicles. The results of the experiments are unique. The traffic flow of the vehicles with the advisory system increases on average with 12%. In some experiments the traffic flow benefit of the vehicles with the advisory system is over 25%! This movie shows the experiments in February 2010 and illustrates the potential of autonomous vehicles (C-ACC). The results are described in detail here.

Partners