HomeContrast 2012PartnersPers

Files zijn een groot maatschappelijk probleem, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Eén van de mogelijke manieren om het aantal files, en daaraan gerelateerd het aantal ongevallen, te reduceren is door voertuigen met elkaar samen te laten werken. Men spreekt in dit verband van coöperatief rijden. Dit kan een betere doorstroming en een hogere veiligheid bewerkstelligen.

Er wordt al jarenlang onderzoek gedaan door middel van simulaties waarin de positieve effecten van coöperatief rijden zijn aangetoond. Er zijn echter nog nauwelijks praktijkstudies om deze effecten aan te tonen.
Dit experiment beoogt een dergelijke praktijkstudie uit te voeren, met een nadruk op de effecten op doorstroming.

Simulaties hebben aangetoond dat het samenwerken van voertuigen een positieve bijdrage kan leveren aan de doorstroming. Een relevante toepassing van coöperatief gedrag is een applicatie genaamd Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC). In sommige duurdere klasse auto's is al ACC, adaptive cruise control, aanwezig. Dit is een aangepaste vorm van cruise control, waarbij de auto zelf met een radar "ziet" of hij een voorligger te dicht nadert, en in dat geval remt. Bij CACC wordt de bestaande technologie uitgebreid (adaptive cruise control) met informatie die je via communicatie van andere voertuigen verkrijgt (niet alleen je directe voorligger). Deze informatie bevat bijvoorbeeld de positie, snelheid en versnelling van het voertuig, welke draadloos kunnen worden verstuurd tussen de voertuigen. Hierdoor kan er geanticipeerd worden op gedrag van andere voertuigen, zoals remmen, versnellen en invoegen. Simulaties tonen aan dat CACC zorgt voor verbetering van zowel de veiligheid en de doorstroming.

Deze technologie bestaat nog niet in de voertuigen die nu op de weg rijden, maar kan wel nagebootst worden wanneer bestuurders hiervoor instructies krijgen. Het doel is daarom deze technologie na te bootsen en op deze manier te laten zien dat een betere doorstroming ook in de praktijk mogelijk is. In dit experiment worden de effecten van coöperatief rijden voor de eerste keer op deze schaal in de praktijk onderzocht. Daarmee is dit een unieke gebeurtenis.

 

Partners