HomeContrast 2012PartnersPers
Spookfiles ontstaan vooral op een drukke snelweg, waar bestuurders veranderen in snelheid of baanvak om verschillende redenen. Door deze wisselingen moet achterliggend verkeer reageren, waardoor er een schokgolfeffect optreedt. Hierdoor ontstaan files, zonder ogenschijnlijke reden.

In het dagelijks verkeer anticiperen de meeste weggebruikers alleen op hun directe voorligger. Door communicatie heeft de bestuurder de mogelijkheid om het rijgedrag aan te passen aan meerdere voorliggers, zodat sneller geanticipeerd kan worden. Daardoor zal de algehele verkeersstroom gelijkmatiger zijn, en "harmonica effecten" zullen minder voorkomen, waardoor de wegcapaciteit (aantal voertuigen per uur) vergroot wordt. Het harmonica-effect is duidelijk zichtbaar in het volgende filmpje, gemaakt door een groep Japanse onderzoekers.

Dit natuurlijk optredende effect willen we in dit experiment door het gebruik van communicatie minimaliseren.

Om het effect van communicatie te laten zien, ten opzichte van een oorspronkelijke situatie, is een grote stroom voertuigen nodig en een realistische omgeving. Daarom wordt dit experiment uitgevoerd op een snelweg bestaande uit meerdere rijbanen. Het effect wordt gemeten met behulp van camera's die naast de weg geplaatst worden.

Partners