HomeContrast 2012PartnersPers


Dit experiment heeft als doel om de potentie van coöperatieve systemen aan te tonen in een zo echt mogelijke omgeving. De keuze is gemaakt om een applicatie te demonstreren die het congestieprobleem op de Nederlandse snelwegen vermindert. Hierbij kijken we specifiek naar de zogenaamde spookfile, de file die ontstaat zonder ogenschijnlijk aantoonbare reden. Dus niet veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeluk, wegversmalling of invoegstrook).

Partners